Μίνως Σταυριδάκης

Οδοντίατρος - Προσθετολόγος.

DDS, MS, Dr Med Dent.

 

Εξειδικευμένος στην Προσθετική (Ohio State University 1998) και στην Οδοντική Χειρουργική (University of Geneva 2002). Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993).

Από το 2002 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα, όπου απασχολείται αποκλειστικά με Προσθετική, Επανορθωτική και Αισθητική Οδοντιατρική. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ακαδημίας Κλινικής Οδοντιατρικής.

Κύρια σημεία κλινικού ενδιαφέροντος είναι η προσθετική εμφυτευμάτων, η αποκατάσταση αισθητικών προβλημάτων προσθίων δοντιών με λεύκανση, όψεις και ολοκεραμικές στεφάνες, καθώς και η αποκατάσταση οπισθίων δοντιών με «λευκές/μη μεταλλικές” αποκαταστάσεις. Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής φροντίδας, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι οδοντιατρικές σας ανάγκες, όπως:

Πρόληψη τερηδονικών αλλοιώσεων

Πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση αρχόμενων τερηδόνων

Λεύκανση οδοντικού φραγμού

Αποχρωματισμός δυσχρωμικών ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

Αποκαταστάσεις με σύνθετη ρητίνη

Ολοκεραμικές Όψεις & Στεφάνες

Στεφάνες μερικής & ολικής κάλυψης

Μεταλλοκεραμικές & Ολοκεραμικές Γέφυρες

Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

Εμφυτεύματα

Μερικές & Ολικές οδοντοστοιχίες

Προβλήματα Σύγκλεισης & Κροταφογναθικής Διάρθρωσης

Αποκατάσταση φθαρμένης οδοντοφυίας

Όταν κρίνεται αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με εξειδικευμένους συνεργάτες, από όλο το φάσμα της οδοντιατρικής (περιοδοντολόγους, ενδοδοντολόγους, ορθοδοντικούς και γναθοχειρουργούς), οι οποίοι έχουν πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στο αντικείμενό τους και διαθέτουν άριστη κλινική επιδεξιότητα αλλά και την απαραίτητη μακρόχρονη κλινική εμπειρία, προκειμένου να διατηρήσετε ή να αποκτήσετε το χαμένο σας ελκυστικό χαμόγελο.Καρνεάδου 24

Αθήνα 10675

210 7227227

φαξ 2107229999

6937227227

minos@stavridakis.gr

Minos Stavridakis